BOTTENPLANER

Bostads Ab Vantaan Kuunlilja hus 3 och 5 ligger på parallella tomter längs Peltolavägen, Dickursby. Husets huvudsakliga fasadmaterial är rödbrunt och mörkgrått tegel. De största lägenheterna har inglasade balkonger och ettorna har fransk balkong.

Båda husen omfattar 16 lägenheter i två våningar. Varje lägenhet har egen patio/balkong och ett källarförråd på första våningen.

Vatten faktureras enligt konsumtion / person. Hyresgästen gör eget elavtal. Man kan fråga fastighetsavdelningen om bilplatser.

Lägenhetslista

VANTAAN KUUNLILJA 3. – VÅN 1. och 2.
De bostadsspecifika bottenplanerna hittar du genom att klicka på kvadraterna.
VANTAAN KUUNLILJA 5. – VÅN 1. och 2.
De bostadsspecifika bottenplanerna hittar du genom att klicka på kvadraterna.
 
 

Pensionsförsäkringsaktiebolaget Veritas

PB 133, 20101 Åbo

010 55 010 

www.veritas.fi