KARTA

Bostads Ab Vantaan Kuunlilja ligger i Dickursby, längs Peltolavägen.

Pensionsförsäkringsaktiebolaget Veritas

PB 133, 20101 Åbo

010 55 010 

www.veritas.fi