BILDER

Bostads Ab Vantaan Kuunlilja ligger i Dickursby, längs Peltolavägen. Husen är färdigt i sommaren 2018.

26.7.2018
26.7.2018

26.7.2018
26.7.2018

Bostads Ab Vantaan Kuunlilja ligger invid ett lugnt och grönt småhusområde. Till höger Vanda Energis kontor.

26.7.2018
26.7.2018

1/13

Pensionsförsäkringsaktiebolaget Veritas

PB 133, 20101 Åbo

010 55 010 

www.veritas.fi